سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

سعید کریمی نسب – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مشکل زهکشی و رهایی از وجود هرز آب ها در معدن مس سرچشمه، از مدتها پیش مطرح بوده است آب ورودی به معدن از دو طریق آبهای سطحی و یا زیرزمینی فراهم می گردد. این آبها اثرات تخریبی بر روند عملیات استخراجی و بهره برداری مفید از معدن را به دنبال داشته است. با توجه به منابع تٱمین آب در معدن، ضروری است که با دو روش زهکشی سطحی و زهکشی زیرزمینی به مقابله با اثرات تخریبی آب پرداخت.