سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین سرایی زاده –
علی اکبر عظیمی –
ناصر مهردادی –
حمید دیهیم –

چکیده:

در این تحقیق کارآیی وتلند در سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه نساجی سراب بافت که شامل دو برکه‌ بی هوازی و پنج وتلند پیش‌ساخته با جریان زیر‌سطحی و بدون پوشش گیاهی است طی دو مرحله مورد بررسی قرار گرفته است. برکه‌ها بصورت سری و وتلندها به شکل موازی در امتداد آنها قرار دارند. دبی ورودی به کل سیستم ۶۰۰ متر مکعب در روز و زمان ماند مجموع دو برکه طی دو مرحله به ترتیب ۵۰ و۸۰ روز و در هر وتلند برابر ۸/۲ روز می‌باشد. در این مطالعه ضمن ارزیابی کارآیی این سیستم که در یک منطقه سردسیر واقع شده است، بازدهی وتلند در فصول سرد و گرم سال مورد مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور نمونه‌هایی در فصول مختلف سال بویژه گرمترین و سردترین ماه سال اخذ و آزمایشات BOD5 و TSS روی آنها انجام شد. نمونه‌ها از فاضلاب ورودی و خروجی وتلند بصورت مرکب ساده گرفته شدند.
بازدهی وتلند در حذف TSS و BOD5 در زمان ماندهای ۵۰ و۸۰ روز برای برکه‌ها در محدوده دمای ۱۵- تا ۲۶ درجه سانتیگراد بطور متوسط به ترتیب۴۲/۲ و ۲۹/۸ درصد و ۴/۳۹ و ۷/۲۸ بدست آمد. از طرفی معلوم شد که کارآیی سیستم برای حذف BOD5 در فصول گرم و سرد سال تقریباً ثابت است بطوریکه با زمان ماند ۸۰ روز راندمان حذف فصل گرم در دمای بین ۲۱ تا ۲۶ درجه برابر ۲۷/۱۶ درصد و فصل سرد در دمای بین ۱۵- تا ۵ درجه ۲۶/۰۴ درصد می‌باشد و از آنجا که سیستم حاضر برای ارضاء استاندارد کشاورزی طراحی شده است BOD5 و TSS را به حد مجاز می‌رساند.