سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یوسف رحیمی – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران
علی جلیل زاده – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
امیرحسین محوی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا مصداقی نیا –

چکیده:

در این پژوهش پارامترهای عملکردی تصفیه خانه در دوره ۳۰ ماهه گذشته شامل دبی ورودی، کیفیت فاضلاب وروردی و کیفیت پساب خروجی و شرایط آب و هوایی منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است همچنین یک دوره پایش سه ماهه سیستم به اجرا گذاشته شد همچنین علاوه بر بررسی و تجزیه و تحلیل آمارهای گذشته و آزمایشات مذکور، بخشهای مختلف تصفیه خانه مورد مهندسی مجدد قرار گرفته و با پارامترهای طرح اولیه و همچنین با پارامترهای بازنگری شده مورد طراحی مجدد قرار گرفتند. به منظور تعیین پارامترهای طراحی از نتایج ۵۴۰ چک از مشترکین سطح شهر استفاده شده است. برای ارتقاء سیستم ۸ آلترناتیو طراحی و بروش ماتریس لئوپولد(ارزیابی چند معیاره) آلترناتیو منتخب تعیین گردیده است. بر اساس نتایج این تحقیق راندمان تصفیه خانه در حذف آلاینده های اساسی در فصول گرم سال مطلوب بوده و در فصول سرد سال میزان آلاینده ها در خروجی سیستم از میزان قابل قبول در استانداردها فراتر می رود. پارامترهای طراحی اصلی شامل BOD5 سرانه برابر ۵۰ و TSS سرانه برابر ۶۰ گرم به ازای هر نفر در شبانه روز و سرانه مصرف آب برابر ۲۲۰ و سرانه فاضلاب تولیدی برابر ۱۸۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز تعیین گردید.بر اساس نتایج مهندسی مجدد سیستم، عامل اصلی افت راندمان تصفیه خانه حساسیت سیستم به برودت هوا و افت کیفیت پساب در ایام سرد سال و رشد جلبک و افزایش مواد جامد معلق پساب در فصول بهار و پاییز می باشد.
به منظور رفع مشکلات فرایندی سیستم روشهای مختلفی طراحی گردید و هر روش بر اساس معیارهای متنوعی شامل(سهولت بهره برداری و نگهداری، هزینه سرمایه گذاری، هزینه بهره برداری و نگهداری، دوره اجرا، پتانسیل حذف ازت و فسفر، قابلیت اعتماد به راندمان آن، نوآوری، کنترل آلودگی، حداکثر استفاده از تجهیزات و تاسیسات موجود، حداقل بودن تعطیلی سیستم در طی اجرای عملیات ارتقاء.) بروش ماتریس لئوپولد مورد ارزیابی قرار گرفته که روش لاگون هوادهی با سیستم دوال ۶۵- امتیاز، لاگون هوادهی اختلاط ناقص با اجرای مدولهای بعدی ۱۰۷-امتیاز، استفاده از بسترهای قلوه سنگی در خروجی برکه زلالساز۵۹- امتیاز ، استفاده از میکرواسترینر برای صاف سازی پساب ۳۸- امتیاز، فرایند بیولاک ۲۰۱ امتیاز، سیستم لجن فعال با هضم و ذخیره لجن مازاد در لاگونهای موجود و استفاده از سیستم موجود برای دبی تا m3/d 8500، ۱۹۶ امتیاز، سیستم لجن فعال هوادهی گسترده با تبدیل لاگون اول به راکتور هوادهی و احداث تانکهای ته نشینی و ذخیره لجن مازاد در لاگونهای دوم و سوم ۲۴۱ امتیاز را کسب نمودند. در نهایت آلترناتیوی که بیشترین امتیاز را کسب نموده است بعنوان گزینه منتخب ارتقاء تصفیه خانه انتخاب گردید.