سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سهیل عابر – استادیار شیمی کاربردی دانشگاه تبریز
داریوش سالاری – استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز
محمد رضا پارسا – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

چکیده:

در این کار پژوهشی نحوه عملکرد تصفیه خانه فجر شهرک چرم سازی تبریز مورد بررسی قرار گرفت، مراحل مختلف تصفیه و میزان تاثیر گذار ی آن مورد توجه واقع شد و میزان بازدهی این تصفیه خانه با آنالیز پساب خروجی بدست آمد . با توجه به نیاز های موجود در این تصفیه خانه ، مرحله بعد ی کار بر روی به کار گیری فرایند انعقاد و لخته سازی به منظور کاهش بار آلودگی پساب خروجی از این تصفیه خانه متمرکز شد. ، در این مرحله میزان تاثیر پارامترهای نوع منعقد کننده، مقدار منعقد کننده pH ، نوع کمک منعقد کننده و میزان آن در فرایند انعقاد و لخته سازی جهت حذف کروم ، TDS ،COD و کدورت، در پساب چرم سازی مطالعه شد. با توجه به نتایج حاصل از بررسی میزان تاثیر این پارامترها، شرایط بهینه جهت انجام فرایند انعقاد و لخته سازی بر روی این نوع پساب پیشنهاد شد . در شرایط بهینه ۸۰/۶% حذف COD ، ۸۳% ، حذف کروم ، ۸۳/۴% حذف کدورت ، ۴۲% حذف TDS و ۸۴/۷% حذف رنگ به دست آمد.