سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی خاکپور – سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
سیدعمادالدین علوی – سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
فرزاد نژادبهادری – سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

چکیده:

استفاده از روشهای طبیعی در فرایند های تصفیه فاضلاب از جمله ساده ترین و کم هزینه ترین روشهای موجود می باشد . سیستم تصفیه گیاهی به روش نیزار ۱ به عنوان یکی از روشهای فوق جهت حذف بار آلودگی مواد آلی، نیتروژن و فسفر موجود در فاضلاب شناخته شده است .
مقاله حاضر بر اساس تجربیات حاصل از احداث و بهره برداری تصفیه خانه گیاهی به روش نیزار جهت تصفیه فاضلابهای بهداشتی با دبی ۴۸۰ متر مکعب در روز، تهیه گردیده است . در این مطالعه عملکرد تصفیه خانه طی مدت یک سال و براساس شرایط مختلف درجه حرارت، بار هیدرولیکی و بار آلودگی مورد بررسی قرار گرفته است . نتیجه بررسی راندمان حذف COD به میزان (۸۵ تا ۹۸ ) درصد، نیتروژن آمونیاکی به میزان (۸۰ تا۹۹ ) درصد و کدورت به میزان %۹۷ را نمایش می دهد .