سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی امیررضوانی – دانشجوی دوره ی کارشناسی
اسعد مدرس – عضو هیئت علمی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی،دانشکده کشاورزی-دانشگاه

چکیده:

توربوشارژرها سیستم های متشکل از یک توربین گازی و کمپرسور هوا هستند که هوا را با فشار به درون سیلندر رسانده وسبب افزایش توان موتور می شوند. توربین در مسیر گازهای خروجی اگزوز قرار دارد و بر اثر فشار گازهای خروجی به گردش در آمده، محرکه مورد نیاز کمپرسور را تأمین می کند. مزیت این سیستم نسبت به سایر گونه های شارژ بهره گیری از انرژی گازهای خروجی و قابلیت زیست محیطی این سیستم است. چون گاز خروجی اگزوز در مسیر گردش طولانی تری تا رسیدن به هوای آزاد گردش می کند لذا دمای آن کاهش می یابد از اینرو قابلیت واکنش نیتروژن و ترکیبات مربوطه و سایر گازها با اکسیژن هوا وامکان تشکیلNOX ,HC کاهش می یابد. همچنین تأمین اکسیژن کافی سبب بهسوزی سوخت داخل سیلندر می گردد. علی رغم مزایای فوق با توجه به ماهیت ترموردینامیکی هوا که در اثر فشرده سازی افزیش دما می دهد، این امر در موتورهای بنزینی سبب خودسوزی سوخت در سیلندر پیش از جرقه شمع می گردد. علاوه بر این افزایش دمای هوای ورودی سبب کاهش چگالی هوای ورودی و کاهش دبی جرمی هوای ورودی می گردد. مشکل دوم این سیستم عدم تأمین دور مورد نیاز کمپرسور در لحظات اولیه حرکت به علت لختی بیش از حد قطعات متحرک و نیز عدم تأمین فشار گاز خروجی است . با توجه به موارد فوق مشکل عمده دور پایین در لحظات اولیه و دور بالا در لحظات بعدی است. برای کنترل دور از یک سیستم انتقال حرکت پولی – تسمه که دارای پولی های مخروطی که روی محور اتصال قابلیت حرکت دارند، استفاده شده است . به علت فاصله قابل تغییر و مخروطی بودن پولی ها شعاع مؤثر در رابطه r1w1=r2w2 قابل تغییر بوده و متعاقبا دورهای w1 و w2 نیز قابل تغییر و کنتر لاست.