سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

رامین نقدی – عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
هوشنگ سبحانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه اگاهی از هزینه های پرداخت شده برای هر واحد تولید به عنوان یک اهرم قوی برایمدیریت واحدجنگل داری درجهت استفاده بهینه از امکانات و نیروی کار تلقی می شود دراین رابطه بهره برداری جنگل که در مرحله دوم تولید چوب یعنی تولیدمکانیکی را به عهده دارد بیشترین رقم هزینه را به خود اختصاص میدهد و یکی از حساس ترین مراحل تولید چوب به شمار می اید زیرا در این بخش با توجه به نیاز فراوان به سرمایه و نیرو ی کار برای قطع استحصال و حمل و نقل چوب باید کلیه اقدامات برپایه اصول علمی دقیق استوار باشد تا ضمن خسارت کمتر به محیط جنگل تولید محصول نیز با حداقل هزینه ممکن صورت گیرد. همزمان با گسترش مکانیزاسیون و توسعه ماشین الات مختلف بهره برداری و نیاز واحدهای تولید ی به کاهش هزینه های بهره برداری از طریق مکانیزاسیون و در کنار ان حفظ محیط زیست جنگل تحقیق درمورد ارزیابی هزینه ها و بازده مفید ماشین الات بهره برداری اغاز گردید. سابقه این گونه تحقیقات به دهه ۱۹۳۰ بر می گرد و هدف اصلی این مطالعات تعیین فاکتورهای موثر درعملیات چوبکشی وارائه روشهای مناسب برای کاهش هزینه ها بوده است.