سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نوید سیاه پلو – کارشناس ارشد سازه
راضیه یوسفی حاچی وند – کارشناس سازه دفتر فنی سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

روزانه بحث و نگهداری و محافظت از ساختمانهایی که در معرض خطرات ناشی از زلزله قرار گرفته اند به کمک معرفی انواع مختلف تکیه گاه یی که ساختمان را از تکانهای شدید زمین جدا میکنند مسئله جذاب و مهم بوده. به منظور معرفی این نوع سیستم ها مکانیزم های مختلفی به شکل فرضیات حاصل از تحقیقات مطرح شده اند. اگرچه مسئله استفاده از جداگرهای لرزه ای حدودا ۱۰۰ سال است که مورد توجه قرار گرفته اما کاربرداین جداگر اخیرا به عنوان یک راهکار عملی برای طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله مطرح شده است. در این مقاله سعی شده است که رفتار دینامیکی این جداگرهای لرزه ای روی ساختمانهای که دارای سیستم های لرزه جدا در تکیه گاهشان هستند بررسی شده و تا حدودی معین گردد کهاین جداگره های لرزه ای چگونه و چه شرایطی برای کاهش نیروی موثر زلزله تاثیر گذار بوده و کاربرد آنها مفید فایده خواهد بود.
امروزه بحث استفاده از جداگرها یک زمینه گسترده و وسیع در مقوله تحقیق می باشد که مقالات بسیار زیادی درباره این سیستم ها نگارش شده است که به صورت فهرست وار عبارتند از :
۱- مکانیک و ساختار سخت افزاری این جداگرها
۲- آزمایشهای مرتبط با این جداگرها
۳- تحلیل دینامیکی غیر خطی این جداگرها
۴- میز آزمایش لرزان
۵- بحث طراحی با کمک جداگرها
۶- روشهای نصب و اجرا
۷- عملکرد این جداگرها در محل استفاده از آنها