سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عیسی مظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه گیلان
نصرت اله فلاح – استاد یار گروه عمران ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه گیلان
سعید پورزینلی – دانشیار گروه عمران ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه گیلان

چکیده:

روشهای مختلفی برای بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان ها در برابر اثرات مخرب ناشی از زلزله وجود دارد . امروزه سیستمهای جد اساز لغزشی به دلیل کارائی آنها در مقابل طیف وسیعی از فرکانس های اعمالی با محدود نمودن نیروی برشی انتقالی به حداکثر نیروی اصطکاکی سطح لغزش مورد توجه قرار گرفته است . ساده ترین نوع این جداسازها، سیستمی دارای رفتار اصطکاکی خالص می باشد. نوع پیشرفته تر این سیستم شامل عناصر اصطکاکی به همراه وسایلی است که تامین کننده نیروی بازگرداننده، به منظور کاهش جابجایی پایه و برگرداندن سازه به مکان اولیه آن پس از وقوع زلزله می باشد. سازه هنگامی که مرکز سختی آن بر مرکز جرم آن منطبق نباشد تحت پیچش خواهد بود . پیچش در ساختمان ها باعث افزایش آثار مخرب زلزله می گردد. در این تحقیق سیستمی شامل عناصر اصطکاکی به همراه وسایل تأمین کنندة ن یروی بازگرداننده شامل فنر با رفتار خطی و میراگر ویسکوز، سیستم جداسازی است که جهت بهبود آثار نامنطمی پیچشی در ساختمان مورد استفاده قرار گرفته است . در این تحقیق رفتار پیچشی به واسطه نامتقارن بودن جرم کف طبقات ایجاد گردیده است . این بررسی نشان می دهد جداساز دو خطی مورد استفاده کاهش قابل توجهی در پاسخ لرزهای ساختمان دارد.