سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حسن پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و دانشجوی دکتری مهندسی عمر
منصور ضیائی فر – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
محسن غفوری – استاد و رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

کنترل ارتعاش سازه ها در برابر زمین لرزه های شدید اهمیت ویژه ای دارد جرم سازه که منشاء اصلی تولید نیروهای اینرسی در هنگام وقوع زمین لرزه می باشد بیشتر در کف طبقات ومقدار کمتری در اسکلت سازه متمرکز می باشد. در این مقاله کنترل ارتعاش سازه با جداسازی کف طبقات( کنترل منشاء اصلی تولید نیروی اینرسی ناشی از زلزله) از طریق استفاده از نوعی عایق بین کف طبقات بررسی شده است. برای بررسی عملکرد سیستم ارائه شده، پاسخ های یک ساختمان پنج طبقه تحت شتابگاشتهای سال فرنادو، ال سنترو، تفت، هشینوه، منجیل ، و طبس بررسی شده است