سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میرآرش بهشتی وزیری – شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو
امید لشکری – شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو
سعید شبستری – شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده م
علیرضا فیروزگان – شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو

چکیده:

سیاستهای زیست محیطی و وضعیت اقتصادی دنیا سالهاست که کارشناسان فنی را جهت بهبود سازگاری موتورها با محیط زیست به چالش کشانده است. موتورهای گازسوز از جمله موتورهایی هستند که بدلیل ایجاد آلودگی کمتر و سوخت ارزانتر در کشورهای دارندۀ گاز مورد استفاده قرار میگیرند. حرارت بالای محفظۀ احتراق در موتورهای گازسوز مشکلاتی را برای این موتورها پدید می آورد. از جمله
قطعاتی مانند سوپاپ و حلقه نشیمنگاهی در معرض شدیدترین تنشهای حرارتی قرار دارند و بایستی استحکام ، سختی و پایداری ابعادی مناسب در دماهای بالا و مقاومت به خوردگی مطلوبی داشته باشند {۱،۲}. بررسی های اولیه بروی موتور پیکان ۱۶۰۰ نشان داد که نشیمنگاه های سوپاپ معمولی برای سوخت گاز طبیعی فشرده مناسب نمی باشد بطوریکه گشتاور و فشار تراکم بعلت نشتی سوپاپها در چند ساعت اولیه آزمون موتور کاهش می یابد[۳] . همچنین این مسئله باعث افزایش آلایندگی خصوصا هیدروکربنهای نسوخته در گازهای خروجی اگزوز می گرد د. لذا هدف از این پژوهش بررسی میزان سایش و خوردگی حلقه نشیمنگاهی تقویت شدۀ با سوخت گاز طبیعی فشرده یا CNG طی آزمون دوام موتور پیکان ۱۶۰۰ می باشد. عملکرد موتور مذکور ، با بررسی تغییرات گشتاور، فشار تراکم سطوح تماس حلقه نشیمنگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت . باتوجه به شرایط سخت محفظۀ احتراق در شرایط گازسوز CNG حتی نسبت به بنزین بدون سرب نتایج نشان میدهد که استفاده از حلقه نشیمنگاهی چدن آلیاژی، موجب ثبات گشتاور و عملکرد موتور شده و عملاً میزان خوردگی در حلقه نشیمنگاهی به کمترین مقدار رسیده است .