سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش معدن و علوم وابسته

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدهادی حسینی –
حمید آقابابایی –

چکیده:

با توجه به تاثیر ویژگی های ژئومکانیکی توده سنگ بر جا بر قابلیت چالزنی توده سنگهای معادن روباز، اطلاع دقیق از خصوصیات توده سنگ درگیر در چالزنی زمینه را برای رسیدن به نتایج بهینه در حفاری فراهم می سازد.
در این مقاله درزه های توده سنگ تراکیتی معدن مس سونگون مورد مطالعه کمی کیفی قرار گرفته و در ادامه با شناخت درزه های غالب توده سنگ، پارامترها و فرآیند چالزنی ۲۷۰ چال آتشکاری ثبت شده و مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل فنی و آماری قرار گرفته است. بر طبق نتایج تحقیقات، تاثیرات منفی در سیستم درزه ها بر نتایج فرایند چالزنی معدن مشخص گردیده با توجه به قواعد تئوری و تجربیات عملی راه حل هایی جهت کاهش عوارض منفی و بهبود شرایط چالزنی در معدن مس سونگون ارائه شده است.