سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین دانشفر – کارشناس ارشد مهندسی مخازن

چکیده:

این میدان گاز میعانی یکی از بزرگترین میادین گازی ایران بوده که در نزدیکی استان فارس و بوشهر واقع شده است. این میدان در سال ۱۳۵۱ با حفر چاه اکتشافی شماره -۱ کشف و تولید از آن از نیمه دوم سال ۱۳۷۳ ه.ش. شروع گردیده است. در این میدان ۳۲ حلقه چاه گردیده است که دو چاه آن متروکه، یک چاه اکتشافی و بقیه به صورت چاه تولیدی در مدار می باشند. با توجه به اهمیت تحلیل و بررسی وضعیت مخزن، در مقاله پیش رو، علمکرد تولید از این میدان گازی از آغاز بهره برداری یعنی سال ۱۳۷۳ تا پایان سال ۱۳۸۳ به مدت ۱۰ سال مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به میزان گاز در جا (۲۶۳۲۰ میلیارد فوت مکعب) و ضریب بازیافت ۸۴ درصد، میزان بازیافت نهایی از مخزن حدود ۲۲۰۸۱ میلیارد فوت مکعب بوده و با توجه به روند افت فشار و همچنین فشار ترک مخزن (۱۰۰۰ پام) در این میدان با فرض تولیدی معادن تولید انجام شده در سالهای قبل پیش بینی می شود که تولید طبیعی از این میدان حدود بیست سال آینده دوام داشته باشد. تاریخچه فشارو همچنین ترسیم نمودار P/Z ، عملکرد حجمی مخزن را نشان می دهد، از طرفی چون بر اساس آزمایش چاههای مشاهده ای سطح تماس نسبت به سال قبل تقریبا ثابت مانده است لذا بنظر می رسد آبده مخزن ضعیف باشد.