سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شراره جوادیان ارزاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه صنعتی شریف
فیاض رحیم زاده رفوئی – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در چند دهه گذشته استفاده از جرم میراگر متوازن، بعنوان یک سیستم کنترل غیر فعال، در کنترل رفتار سازه های بلند تحت اثر بارگذاری باد و یا زلزله بنحو گسترده ای مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. همچنین، استفاده از اینگونه سیستم ها بعنوان روشی عملی برای مقابله برای بارهای جانبی وارد بر سازه ها نیز آغاز شده است. با این وصف، بخش اعظم تحقیقات انجام شده در این خصوص با استفاده از مدل های دو بعدی و با فرض عدم وجود پیچش در سازه صورت گرفته است. بدین لحاظ به علت وجود فقط یک ورودی زلزله به سازه، استفاده از یک جرم میراگر متوازن برای کنترل پاسخ آن تحت اثر بارهای جانبی کفایت می نمود. در این مقاله ضمن استفاده از یک مدل سازه ای سه بعدی فولادی ۸ طبقه که بر روی خاکی از نوع تیپ دوم (طبق آیین نامه UBC) قرار گرفته، تاثیر حضور یک و دو جرم میراگر متوازن در کاهش پاسخ جانبی آن تحت اثر رکورد زلزله طبس برسی شده است. هچنین بهترین مکان استقرار جرم های میراگر در بارم و نیز ارزیابی عملکرد میراگرها در حالت رفتار غیر ارتجاعی سازه (مصالح) برای این مدل سازه ای مورد مطالعه قرار گرفت. برای انجام تحلیل های عددی از نرم افزار Opensees استفاده شده است.