سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا داودیان دهکردی – دانشگاه شهرکرد
مسیب سبزه ئی – سازمان زمین شناسی
ناهید شبانیان بروجنی – دانشگاه اصفهان
منصور گورنگ – دانشگاه اصفهان

چکیده:

سنگ های دگرگونی پیرامون دریاچه زاینده رود تحت تأثیر شیرابه های گرانیتی و دگرگونی دینامیک واقع شده اند. هر دو پدیده پس از تشکیل سنگ های دگرگونی بر آنها اثر کرده است.