سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامبیز نرماشیری – گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
منصور قلعه نوی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی اژدری مقدم – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

یکی از ساز های بسیار مهم، دیوارهای برشی هستند، که برای ایجاد سختی سازه ها در برابر بارهای جانبی مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از مشکلات ساختمانهای دارای دیوار برشی، عدم شکلپذیری مناسب آن استو می توان، از همان از همان حجم بتن که برای ساختن دیوار برشی توپر استفاده می گردد، برای ساختن یک دیوار برشی بتنی تو خالی استفاده کرد، که دارای ممان اینرسی بیشتری می باشد، و لنگر خمشی در هر دو جهت را تحمل می نمایدو قابلیت تحمل درصد بیشتری از بارهای جانبی در جهت عمود بر دیوار را نیر خواهد داشت. همچنین، ساختن دیوار برشی بتنی به صورت توخالی، باعث ایجاد مقطع قوطی می گردد که مقطعی مقاوم در برابر پیچش است. دیوار برشی توخالی عایق صوتی و حرارتی نیز می باشد. از همه موارد فوق مهمتر اینکه، دیوار برشی توخالی، ممکن است سبب افزایش شکل پذیری نیز گردد. در این تحقیق ماخواص دینامیکی دیوارهای برشی بتنی توخالی را مطالعه خواهیم کرد. مصالح از نوع بتن می باشد، وزن واحد حجم ۲۴KN/m3 مقاومت فشاری نمونه های استوانه ای ۲۸ روزه ۳۰N/mm2 و ضریب پواسیون ۰٫۱۰ می باشد. یک پانل از دیوار برشی را در نظر می گیریم. طول و ارتفاع دیوار برشی ۴۰۰۰mm می باشد. ضخامت کل ۲۰۰mm می باشد. در اطراف پامل تیرها و ستونهای بتنی وجود دارد. بین دو جداره دیوار توخالی ، ممکن است تغییر شکلهای بزرگی بوجود آید، برای ایجاد سختی بیشتر، از سخت کننده های عمودی یا افقی یا هر دو آنها، درمیانه طول یا ارتاع، استفاده خواهیم کرد. جهت مدل کامپیوتری از المانهای صلب سه بعدی استفاده می کنیم و از برنامه رایانه ای تحلیل سازه ها نیز برای تحلیل سازه بروش اجزا محدود استفاده می نماییم . ارتعاش آزاد و تحلیل طیفی تعدادی از دیوارهای برشی بتنی توخالی و توپر را مطالعه می نماییم و چندین نمودار و شکل برای مطالعه پارامترهایی نظیر پریود، مود شکل و تغییر شکلها، نشان خواهیم داد. نتایج این تحقیق برای بهبود عملکرد سازه های دارای دیوار برشی استفاده خواهیم نمود، تا بتوانیم علاوه بر تامین سختی جانبی لازم، از شکل پذیری نسبتا مطلوبی نیز بهره ببریم، همچنین رعایت ملاحظات اقتصادی، را نیز نموده باشیم.