سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسام شیوائی کجوری –

چکیده:

در صنایع لبنی %۳-۱ حجم شیر مصرفی در فرایند به تلفاتی تبدیل می شود که به فاضلاب منتهی می شود.این میزان آلودگی به./۵-۶ gCOD/L در فاضلاب نهایی منجر می شود. قسمت اعظم این آلودگی در هنگام شروع و پایان فرایند های کارخانه هنگامیکه شستشو در حال انجام است تولید می شود.
در این پایان نامه از یک راکتور بیوفیلتر مستغرق هوازی در مقیاس واقعیجهت تصفیه فاضلاب خروجی یک کارخانه تولید فراورده های لبنی استفاده شده است.
راکتور مورد نظر از بتن مسلح با حجم m318 ساخته شده است و طول ،عرض و ارتفاع آن به ترتیب ۳،۲و۳ متر می باشد.زمان ماند سلولی و زمان ماند هیدرولیکی به ترتیب ۲۵روز و ۸ ساعت در نظر گرفته شد.راکتور با۱۴ m3 پکینگ مدیای از جنس پلی اتیلن سخت با سطح مخصوص m3/m280 پر شد و توسط هواده های عمقی تحت هوادهیدرشت دانه قرار گرفت.
جهت رسیدن به میزان بهینه غلظت اکسیژن محلول و توده بیولوژیکی معلق در زمان ماند ثابت ۸ ساعت و توده بیولوژیکی چسبیده متوسط ppm4000 ،میزان اکسیژن محلول و حجم لجن برگشتی تغییر داده شد.
میزان اکسیژن محلول و توده بیولوژیکی بهینه به ترتیب برابر ppm2 و ppm3000 بدست آمد.