سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

انوشیروان محسنی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
حسن امینی راد – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران – دانشکده فنی و مهندسی
عقیل صباغی – کارشناس ارشد مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست- دانشگاه مازندران

چکیده:

در این تحقیق، عملکرد راکتور SBR در تصفیه فاضلاب کشتارگاه تحت شرایط خاص راهبری، برای اولین بار در ایران مورد بررسی قرار گرفت، در این خصوص از فاضلاب کشتارگاه بابل استفاده شد. برای انجام این مطالعه یک راکتور به حجم ۲۷/۶ لیتر از جنس نوعی پلیمر، بنام پلکسی گلاس طراحی و ساخته گردید. پارامترهای HRTو SRT فاکتورهای خاص راهبردی راکتور در نظر گرفته شدند و نسبت آنها یعنی HRT/SRT بعنوان یک معیار کنترل و فاکتور کنترل کننده فرآیند تصفیه در راکتور مورد استفاده قرار گرفت. اثر تغییرات بار هیدرولیکی بر فرآیند تصفیه با تغییر در نسبت HRT/SRT ارزیابی شد، بدین ترتیب که نسبتهای مختلفی از HRT/SRT بکار گرفته شد و نتایج مختلفی نیزحاصل گردید، مناسبترین نتیجه در نسبت ۱۰٫۵/۳۰=(HRT/SRT) بدست آمد. در این معیار کنترل ۹۵/۶ درصد از COD ورودی حذف گردید. SS موجود در پساب خروجی به ۲۱/۳ (mg/l) و SVI لجن به ۱۴۷(ml/g) رسید.