سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس علیزاده شوشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب، دانشگاه آزاد اس
محمدمهدی امین – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رامین نبی زاده – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و انس
اکبر حسن زاده – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

شیرابه زباله شهری دارای بارآلودگی بسیار بالایی است. شیرابه زباله شهری که در اثر فعل و انفعالات شیمیایی ناشی از فعالیت میکروارگانیسم ها در توده های زباله از هنگام جمع آوری تا دفن بوجود تولید می شود، به علت آلودگی آلی بسیار زیاد، می تواند در اثر نفوذ از محل دفن به آبهای زیر زمینی، منابع آب را آلوده نماید. هدف از انجام این تحقیق استفاده از یک راکتور بی هوازی با جریان پیوستۀ رو به بالا (UASB) جهت تصفیه و کاهش بار آلودگی آلی شیرابه زباله شهری اهواز می باشد. در این تحقیق میزان بارگذاری آلی (OLR) راکتور UASB از ۰/۵۸gCOD/L.d آغاز گردید و در مدت حدود ۲۲۰ روز به ۱۵gCOD/L.d رسید. حداکثر راندمان حذف COD بدست امده در OLRبرابر با ۱۲gCOD/L.d معادل ۸۷ درصد بدست آمد .دمای کارکرد راکتور در طول تحقیق همواره بالاتر از ۳۴ درجه سانتی گراد حفظ گردید. حداکثر دمای کارکرد راکتور متاثر از دمای هوای محیط اطراف ۳۹ درجه سانتی گراد بود. بیشترین راندمان های حذف COD بدست آمده نیز در حداکثر دمای کارکرد راکتور یعنی ۳۷ تا ۳۹ درجه سانتی گراد حاصل گردید. زمان ماند هیدرولیکی (HRT) در این تحقیق از ۲۸۸ ساعت آغاز گردیده و به۱۶ ساعت در پایان تحقیق رسید. میزان تولید گاز به ازای هر کیلوگرم COD حذف شده حداکثر به L biogas/gCODrem0/15 رسید. از یافته های این تحقیق چنین نتیجه گیری می شود که راکتورUASB در شرایط آب و هوایی شهر اهواز (متوسط دمای هوای حدود ۴۰ درجه در ۷-۸ ماه از سال)، با توجه به قابلیت پذیرش بارهای آلی بالا و دستیابی به راندمان های حذف بالا ( ۸۷ درصد)،جهت تصفیه شیرابه زباله شهری اهواز مناسب می باشد، اما لازم است تا جهت دستیابی به استانداردهای ملی دفع پساب، از یک سیستم هوازی جهت تصفیه نهایی پساب راکتور استفاده گردد