سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معصومه سیفی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشکده مهندسی شی
سیروس ابراهیمی – استادیار گروه مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشکده مهندسی ش

چکیده:

تصفیه فاضلاب کارخانه های تولید خمیرمایه به دلیل بار آلی بسیار بالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است در این تحقیق عملکرد یک راکتور Upflow Anaerobic Sludge Blanket جهت تصفیه بی هوازی فاضلاب کارخانه خمیرمایه تبریز مورد بررسی قرار گرفت راکتور UASB با حجم ۶ لیتر با استفاده از یک لجن لخته ای با غلظت جامدات معلق فرار (VSS) و ۵۶/۶g/l در دمای °۲±۳۵ راه اندازی شد. در طی مرحله راه اندازی راکتور زمان باند، غلظت COD ورودی و سرعت بار آلی به ترتیب در یک روز ۲۰۰۰mg/L و ۲Kg COD/m3.day ثابت نگه داشته شد. بعد ا زمدت حدود ۲۰۰ روز لجن کاملا گرانولی در راکتور توسعه یافت و راندمان حذف COD، د رحدود ۷۵-۷۰% حاصل شد. در این تحقیق تاثیر افزایش زمانماند هیدرولیکی و همچنین بار ورودی برروی میزان حذف COD و گاز تولیدی مورد مطالعه قرار گرفت. ماکزیمم سرعت حذف برای این راکتور در بار آلی Kg COD/m3.day 26/6با درصد حذف ۵۸% در زمان ماند هیدرولیکی ۱۲ ساعت بدست آمد.