سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد نجف آباد
البرز حاجیان نیا – استاد یار دانشکده عمران دانشگاه آزاد نجف آباد
امیررضا مدرس نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

جهت بررسی و اندازه گیری تاثیر متغیرهای مختلفی چوننوع الیاف ، درصد وزنی نسبت وزن خشک الیاف به وزن خشک خاک ، و طول الیاف بربهبود باربری خاک ماسه ای سست تسلیح شده با توزیع تصادفی از الیاف مصنوعی همچون پلی پروپیلن در ازمایش CBR استفاده شد. نتیجه شاخص دراین ازمایشات افزایش مقاومت باربری مخلوط ماسه با توزیع تصادفی الیاف در رطوبتی ۱۳/۸ درصد است اما در رطوبت بیشتر رفتار خاک مسلح متفاوت می گردد افزایش طول الیاف تا ۱۲ میلی متر با تغییر درصد الیاف مقاومت باربری را افزایش می دهد در حالیکه افزایش بیشتر طول کاهش مقاومت را در پیدارد.