سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق شهامتی بریس – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمد شهرتاش – عضو قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستمهای قدرت دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

تکنیک جبران سازی سری در خطوط طویل انتقال قدرت در سطح دنیا بسیار استفاده شده و در حال گسترش است. نصب خازن سری مشکلات متعددی را برای طرحهای حفاظتی به وجود می آورد. دراین مقاله روش جدید حفاظت به وسیله رله موجک دیفرانسیل جهت حفاظت خطوط انتقال جبران شده با خازن سری مورد بررسی قرار گرفته است یک خط انتقال طویل در محیط EMTP-RV مورد شبیه سازی قرار گرفته است . الگوریتم مبتنی بر ماکزیمم قدر مطلق های تبدیل موجک ارائه شده و با استفاده از نرم افزار MATLAB به روی مدار مورد شبیه سازی، پیاده سازی شده است. عملکرد الگوریتم تحت انواع خطا در فواصل مختلف و با مقاومت خطای متفاوت و برای سطوح مختلف جبران سازی در دو نوع آرایش جبران سازی سری موردآزمایش قرار گرفته و نتایج آن گزارش شده است.