سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشید مسیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
بیژن برومند – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

از آنجا مقایسه برآوردکننده های خطا روی یک سری از مسائل نمونه می تواند به نتایج گمراه کننده ای منجرشود، در این مقاله ابتدا روش عددی ارائه شده توسط بابوشکا و همکاران برای مسائل سه بعدی (برای میانه دامنه و نزدیک مرزها) گسترش داده شده و سپس کارایی سه برآوردکننده خطای مبتنی بر بازیافت تنش SPR (بازیافت خطا با استفاده ازنقاط فوق همگرا)، REP (فرم اصلی و فرم بهبود یافته؛ بازیافت تنش با استفاده از تعادل در گروه المانها) در مسائل سه بعدی با یکدیگر مقایسه خواهد شد. نتایج این مقایسه نشان می دهد هر چند کارایی این برآوردکننده ها در یک سطح و بسیار بهتر از برآوردکننده های مبتنی بر محاسبه مانده ها است، فرم بهبود یافته برآوردکننده خطای REP در مسائلی که شبکه المان بندی خیلی بهم ریخته نیست (خصوصًا در مسائل انتقال حرارت) کارایی بهتری نسبت به سایر برآوردکننده های خطا دارد، اما هنگامی که شبکه المان بندی بهم ریخته باشد (خصوصًا در مسائل الاستیسیته) روش SPR کارایی بهتری از خود نشان می دهد