سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بابک شیرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه اصفه
مسعود بهشتی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله مدل سازی و شبیه سازی فرآیند جذب سطحی مورد استفاده در آب زدایی و مرکاپتان زدایی از گاز طبیعی ارائه شده است . واحدی که از این فرایند استفاده می کند شامل سه بستر موازی می باشد که در هر سیکل دو بستر برای جذب و یک بستر برای بازیابی به کار می رود و هر یک از این بسترها حاوی جاذب غربال مولکولی از نوع۵A می باشد .
در مدل سازی این فرایند ، با توجه به عملکرد این بسترها به صورت همدما در عملیات جذب از موازنه انرژی روی بسترها صرفنظر شد و با توجه به افت فشار کم گاز هنگام عبور از بستر ،از موازنه ممنتوم صرفنظر شد و سرعت گاز در کل بستر ثابت در نظر گرفته شد . برای تعیین سرعت جذب سطحی از تقریب نیروی محرکه خطی(LDF) استفاده شد و ازایزوترم لانگمیر برای بیان رابطه تعادلی بین غلظت فازهای سیال و جذب شده مورد استفاده قرار گرفت . برای حل معادلات دیفرانسیل جزیی از روش کرانک – نیکلسون استفاده شد و سپس با ارائه یک برنامه کامپیوتری تغییرات غلظت در طول بستر و در زمان های مختلف ارائه شد همچنین اثر پارامتر فشار بر روی مقدار جذب شده نیز بررسی گردید