سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیما سبزعلیپور –
نعمت اله جعفر زاده –

چکیده:

با توسعه شرکت های پتروشیمی دربندر امام سیستم های مدیریتی جهت کنترل مخاطرات انسانی و زیست محیطی ناشی از فعالیت آنها در تاسیسات دریایی و خشکی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که این سیستم های مدیریتی امروزه در قالب یک چارچوب مشترک برنامه ریزی می شود که به اختصار HSE نامیده می شود. در این تحقیق، واحد الفین واقع در پتروشیمی بندر امام از لحاظ مشکلات زیست محیطی با تاکید بر تولید مواد زائد صنعتی و آلاینده های صوتی مود بررسی قرار گرفته است. پژوهش طی ۸ ماه فعالیت میدانی و نظری از اردیبهشت تا آذرماه ۸۳ انجام گرفته است. پس از شناخت فرایند تولید، منابع انتشار و تولید آلاینده های صوتی و مواد زائد صنعتی، نقاط و تجهیزات تولید کننده آلودگی صوتی در سطح واحد شناسایی شدند. بررسی آلاینده های صوتی حاکی از آن است که بیشترین تراز شدت صوت در این واحد برابر با ۱۰۲ دسی بل (A) می باشد. در بررسی مواد زائد تولیدی در این واحد ۱۳ مورد ماده زائد شناسایی گردید که در مجموع منشاء تولید سالیانه ۸۱۲۸۰۰ کیلوگرم زائدات صنعتی بوده است. طبقه بندی مواد زائد بر اساس روش UNEP حاکی از آن است که ۹ مورد آنها خطرناک بوده که ۸۴% از کل زائدات را به خود اختصاص داده است.