سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد پوراحمدی صفت عربانی – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
هوشیار ایمانی کله سر – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی ، اردب

چکیده:

هدف این مقاله بررسی رفتار و پاسخ دینامیکی ساختمانهای بلند با سیستمهای سازه ای لوله ای و لوله دسته بندی شده در مقابل بارهای جانبی ناشی از زلزله و سپس مقایسه این دو نوع سیستم سازه ای با یکدیگر می باشد. برای هر کدام از این سیستمهای سازه ای، یک پلان مربعی و یک پلان مستطیلی (با نسبت بعد پلان ۱/۵ : ۱) و با ارتفاعات مختلف در نظر گرفته شده است. با تحلیل طیفی ساختمانها در هر دو سیستم مورد ارزیابی قرار گرفت. این پژوهش نشان داد که در سیستم لوله دسته بندی شده پدیده لنگی برشی به طور موثری مهار گردیده و تاثیر تغییر پارامترهای مورد بررسی در تمامی موارد کمتر از سیستم لوله ای می باشد که خود نشانه کارایی بهتر این سیستم سازه ای است.