سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا یعقوب پور – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه ارومیه
حسین رضایی – استادیار بخش آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

امروزه در سراسر دنیا به منظور استفاده بهینه از منابع آب و خاک اقدام به احداث شبکه های ابیاری و زهکشی شده است. اما در موارد بسیاری مشاهده گردیده است که عملکرد نامناسب این شبکه ها نه تنها از منابع آب و خاک حفاظت نمی کند بلکه موجبات تخریب این منابعرا نیز فراهم آورده است.
یکی از مهمترین علل عملکرد ضعیف شبکه ها عدم کارکرد مناسب سازه های هیدرولیکی موجود در شبکه می باشد. بسیاری از سازه های هیدرولیکی در زمان اجرا به دلیل عدم احداث در شرایط طراحی و یا عدم تطابق با ابعاد طراحی و تخطی از استانداردها دچار مشکل می شوند. حتی در بسیاری از موارد مشاهده می شود که احداث سازه ها در شبکه از هیچ استانداردی تبعیت نمی کند. این مشکلات اگر رفع نشود به مرور شبکه از بهره برداری خارج گردید و سرمایه گذاری ها در این پروژه به هدر می رود.
شبکه آبیاری دشت مهاباد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مشکلاتی در این زمینه دارد. بیشتر سازه های هیدرولیکی موجود در این شبکه به خصوص ابشارها و سیفون های معکوس دچار مشکل می باشد. سیفون های معکوس در سطح شبکه به صورت قائم احداث گردیده و از استانداردهای طراحی پیروی نمی کند. کلیه ابشارها از نوع قائم بدون حوضچه آرامش بوده که مشکلات خوردگی بتن در اثر برخورد و تلاطم آب را به همراه دارد، کلیه ابگیرها به دلیل نداشتن بار هیدرولیکی کافی ، دبی مورد نیاز برای پایین دست را تامین نمی کند و کلا شبکه فاقد سازه اندازه گیری جریان آب می باشد.