سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین واعظ زاده – کارشناس ارشد گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهرا
ملیحه فلاح پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زی
آزاده دبیری – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی دا
نعمت الله خراسانی – استاد گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

چکیده:

افزایش حجمی نفت تصفیه شده و ساخت پالایشگا ههای بزرگ در کنار شهرها و مناطق پرجمعیت سبب افزایش میزان آلودگی هوا و آب از ناحیه این فعالیتها شده است. هدف از اجرای این پروژه بررسی وضعیت زیست محیطی فعلی پالایشگاه نفت پارس و بررسی راندمان و نحوه عملکرد سیستم تصفیه خانه آن میباشد. در این تحقیق با استفاده از گردآوری اطلاعات موجود و بررسیهای آماری، نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بخشی از داده های این تحقیق از مطالعات انجام شده توسط آزمایشگاه کنترل کیفیت پالایشگاه نفت پارس تأمین شده است. این پالایشگاه در عرض جغرافیایی ۴۱ و ۳۵ درجه و طول جغرافیایی ۱۹ و ۵۱ درجه قرار دارد. پساب نفت پارس شامل روغن که در هنگام آبگیری مخازن همراه با لجن و آبهای کف این مخازن بوجود می آید، فورفورال که در مرحله آخر از برج استریپر ۳۰۵ خارج می شود و همچنین پساب برجهای خنک کننده و تصفیه آب بویلر می باشد که مستقیماً به بیرون از شرکت هدایت می شود. حجم پساب پالایشگاه ۴۰-۴۵m3/h بوده و در مواقع بارندگی به m3/h 70-80 می رسد. نتایج آزمونهای نمونههای ورودی و خروجی مربوط به واحد تصفیه پساب صنعتی پالایشگاه نشان میدهد که مقدار متوسط pH از ۸/۳۷ به ۷/۲۰ کاهش یافته است. BOD از ۱۴۴/۴ به COD ،PMM 113/6از ۴۶۵ به PPM 309/2 و میزان روغن نیز از ۱۳/۹۴ به ۶/۲۶ کاهش یافته است.