سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

طاهره السادات میرشمسی –
معصومه مهدوی –
محمدتقی قانعیان –

چکیده:

با توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک وظیفه عمومی تلقی می کند، حفظ منابع آبی و توجه به روشهای مختلف تصفیه فاضلاب یک امر جدی محسوب می شود. به دلیل اهمیت فاضلابهای صنعتی و اثرات سوء آنها بر محیط زیست، توجه به تصفیه این فاضلابها و دفع بهداشتی آن بسیار مهم می باشد. این مقاله به بررسی علل حذف سیستم سابق تصفیه فاضلاب (لجن فعال) در کارخانه نشاسته مهشاد یزد و همچنین ارزیابی راندمان سیستم جدید و کیفیت پساب تصفیه شده برای استفاده مجدد پرداخته است. سیستم جدید شامل یک حوضچه اختلاط، بتخیر کننده، کندانسور، برج خنک کننده و یک واحد کلرزنی می باشد. در سیستم قبلی به دلیل میزان بالای BOD فاضلاب و استفاده از گوگرد در خط تولید و ایجاد شرایط بی هوازی که با تولید ۲SH همراه بود، موجبات نارضایتی سازمان حفاظت محیط زیست و صنایع مجاور گردید. با نمونه گیری های متعددی که از ورودی و خروجی سیستم انجام شد پارامترهایی از قبیل: COD, BOD, TSS, EC, PH، اسید فرار و سولفا اندازه گیری، و میانگین COD, BOD به ترتیب در ورودی ۱۳۳۷۰ l/mg و در خروجی ۱۰۷۲, ۷۹۹ l/mg می باشد. این سیستم علاوه بر تصفیه فاضلاب که مانع آلودگی محیط زیست می شود، از پساب برای استفاده مجدد در خط تولید و از جامدات باقی مانده در دستگاه تبخیر کننده برای خوراک دم و طیور استفاده می شود.