سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد بهرفتار – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه رازی کرمانشاه
محسن حیاتی – عضو هیأت علمی گروه برق دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

درک درستی از مکانیزم سیستم شنوایی انسان الگوی مناسبی جهت طراحی بهینه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با ذخیره و پردازش اطلاعات صوتی هستند، در اختیار طراحان قرار می دهد . می دانیم که گوش انسان در هر دو حوزة زمان و فرکانس دارای محدودیتهای جهت احساس شنوایی می باشد؛ برای مثال بیشتر مواقع متوجه شده ایم که بعضی از اصوات ضعیف در حضورسیگنالهای قوی غیرقابل شنیدن می شوند . در حقیقت هدف ما تشخیص قسمتهای نامربوط صوت است که از لحاظ فیزیکی وجود دارند ولیکن گوش انسان قادر به تشخیص آنها نیست و رمزگذاری و ذخیره سازی اطلاعات مربوط به این سیگنالها در حقیقت یک کار بی نتیجهای است و به جز اتلاف زمان و توان در یک سیستم سود دیگری ندارد . در این مقاله ابتدا توضیح مختصری درخصوص فیزیولوژی گوش ارائه شده و در ادامه گسترة فرکانسی و دینامیکی قابل تشخیص توسط سیستم شنوایی، به همراه مفاهیم فرآیند ماسک فرکانسی و ماسک زمانی مورد بررسی قرار میگیرد .