سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید صبوری – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پرویز عبادی – دانشجوی دکتری سازه، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس

چکیده:

این مقاله به بررسی رفتار مهاربندهای ضربدری در ساختمانهای متداول پرداخته شده است. قابهای با نسبت دهانهو ارتفاع متفاوت تحت آنالیز استاتیکی غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آنالیز این قابها از نرم افزار Ansysاستفاده گردیده است. قابهایی با تعداد طبقات ۲، ۴، ۶و۸طبقه مورد آنالیز قرار گرفته اند. در قابهای با ارتفاع کمتر اثرات برشی نقش بیشتری داشته و با افزایش ارتفاع شاهد اثر ترکیبی برش و خمش در رفتار سازه می باشیم. با توجه به نتایج بدست آمده، امکان بروز گسیختگی ناگهانی و کمانش در ستونها پیش بینی می گردد و بدین ترتیب مهاربندها قادر نخواهند بود تا به طور کامل در جذب انرژی زلزله مشارکت نمایند. در واقع این سیستم در زلزله های شدید ممکن است نتواند آنگونه که انتظار می رود در استهلاک انرژی زلزله کمک نماید. نتایج مربوط به این آنالیزها در قالب جداول و گرافهایی ارایه گردیده اند.