سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پژمان نیک اندیش – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور

چکیده:

در این مقاله در نظر است عملکرد سیلندرهای پنوماتیک کورس بلند به صورت تجربی مورد بررسی و ارزیابیقرار گیرد. برای این منظور در شرایط مختلف تاثیر فشار هوا و سرعت خطی بر روی لغزش عضو متحرک سیلندر پنوماتیک کورس بلند بررسی می شود. بررسی نتایج نشان می دهد که لغزش در میانه کورس سیلندر پنوماتیک بیشتر از نقاط دیگر کورس اتفاق می افتد. همچنین مطالعه نتایج حاصل از آزمایشهای تجربی نشان می دهد که افزایش زمان توقف در هر نقطه ای از کورس موجب افزایش شتاب حرکت می شود. در این مقاله علاوه بر معرفی روشهای مختلف برای اندازه گیری پارامترهای عملکردی سیلندرهای پنوماتیک کورس بلند به تحلیل و مقایسه این پارامترها در شرایط متفاوت پرداخته می شود. امکان بهره برداری مناسب و موثر از نتایج این تحقیق برای طراحی و بهینه سازی مدارهای پنوماتیک شامل سیلندرهایی با کورس بلند وجود دارد.