سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاظم سرابچی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز و همکار شرکت برق منطقه ای آذرب
مسلم کارگر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه تبریز

چکیده:

توسعه و بکارگیری سیکلهای توربین گازی پیشرفته در سیستمهای تولید برق به منظور رسیدن به بازدههای بیشتر و میزان آلایندگی کمتر امری اجتناب ناپذیر است . بازگرمایش گازهای خروجی از توربین تا دمای ورودی سیکل و انبساط دوباره آن جزء روشهایی است که عمدتا به منظور افزایش توان سیکل توربین گازی ساده مورد استفاده قرارمی گیرد . همچنین تزریق بخار به سیکل توربین گازی از طرحهای پیشرفته ای است که باعث افزایش توان و راندمان آن شده و میزان آلایندگی را کاهش می دهد . در این مقاله عملکرد سیکل بازگرمایش توربین گاز با تزریق بخار مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج حاصل از این بررسی نشان دهنده عملکرد خوبی از این سیکل می باشد بطوری که راندمان چنین سیکلی در دمای ورودی ۱۴۰۰ °C و نسبت فشار ۳۰ به ۵۷/۹۴ درصد
می رسد که از راندمان سیکل بازگرمایشی توربین گاز و سیکل توربین گاز با تزریق بخار که بازده آنها در این شرایط بترتیب برابر با ۴۵/۵۲ و ۵۶/۶۹ درصد می باشند بیشتر است .