سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود سلطانی – گروه مکانیک – پژوهشکدة تولید نیرو – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران
حمید نباتی – گروه مکانیک – پژوهشکدة تولید نیرو – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران

چکیده:

در این مقاله نتایج کلی و قابلیتهای بسته نرم افزاری Touss ، جهت بررسی عملکرد سیکل حرارتی و بویلر نیروگاه توس در شرایط کارکرد مختلف ارائه شده است . نرم افزار تجزیه و تحلیل سیکل توس بصورت On-Line از قابلیت مناسبی جهت مونیتورینگ و بررسی عملکرد سیکل حرارتی و بویلر نیروگاه در شرایط واقعی و براساس داده های دریافتی از دستگاه های اندازه گیری نیروگاه برخوردار می باشد . همچنین با استفاده از برنامههای تجزیه و تحلیل سیکل و بویلر نیروگاه توس بصورتOff-Line درصد ) مشخصات ترمودینامیکی سیکل و بویلر در شرایط کارکرد مختلف ۹۵ می توان با دقت مناسبی ( بالاتر ازرا پیش بینی و تأثیر تغییر پارامترهای مختلف سیکل را برروی عملکرد کلی تجهیزات بررسی نمود . لذا با بکارگیری این بستة نرم افزاری می توان کارآیی و راندمان کلی نیروگاه را بصورت قابل ملاحظه ای افزایش داد .