سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین باقری هارونی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس
فرشاد فتحیان –

چکیده:

بررسی و پایش میزان منابع تامین کننده آب از مهمترین اقدامات برنامه ریزی حوضه ابریز قلمداد می شود اهمیت مطالعه سطح اب زیرزمینی درحوضههای فاقد منابع آب سطحی که تنها متکی به ابهای زیرزمینی می باشند از اهمیت ویژه ای برخودار است ابخوان دشت ابرکوه تنها منبع تامین کننده مصارف آن می باشد که با توجه به افزایش تقاضا و بهره برداری بی رویه از ابهای زیرزمینی در چند دهه اخیر سطح اب زیرزمینی دراین حوضه با افت شدید و روند نزولی مواجه شده است پیش بینی وضعیت سطح آب زیرزمینی کمک شایانی در مدیریت عرضه و تقاضا آب درسطح حوضه می نماید بدین منظور دراین تحقیق برای پیش بینی سطح آب زیرزمینی عملکرد مدلها ی سری زمانی شبکه عصبی و نرو – فازی برای انتخاب بهترین مدل مقایسه و تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد که مدلهای هوشمند نرو – فازی و شبکه عصبی عملکرد بهتری نسبت به مدل سری زمانی SARIMA دارند.