سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سهراب نظری – عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید
سیدمحمدرضا خادم – عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

چکیده:

ابیاری موجی به عنوان روشی پیشرفته و جدید در ابیاری سطحی که توانسته راندمان کاربرد آب را در ابیاری جوی و پشته ای افزایش دهد مورد توجه قرار دارد اندازه گیری سرعت پیشروی اب در ابیاری سطحی از اهمیت خاصی برخوردار است توزیع اب نفوذ یافته در طول مزرعه و در نتیجه اتلاف اب و راندمان ابیاری تحت تاثیر پیشروی آب در طول مزرعه قرار دارند اگر سرعت پیشروی اب با دقت بالا اندازه گیری گردد. زمان قطع جریان را که منجر به کاهش اتلاف اب ابیاری و افزایش راندمان اب ابیاری گردد را می توان براساس سرعت پیشروی اب و کنترل تعیین نمود دراین تحقیق با توجه به نیاز از شیرهای ساخته شده با نام HP-500 Surge Master Valve $LVC 7 Controller توسط شرکت Water Man امریکا استفاده شد دراین مطالعه چهار تیمار مورد بررسی قرار می گیرد که عبارتند از ابیاری پیوسته ابیاری سرج با زمان قطع و وصل ۱۰ دقیقه ابیاری سرج با زمان قطع و وصل ۲۰ دقیقه ابیاری سرج با زمان قطع و وصل ۳۰ دقیقه . نتایج نشان داد در تیمار ابیاری سرج با زمان قطع و وصل ۲۰ دقیقه برای تکمیل فاز پیشروی با دبی ۰/۹ لیتر در ثانیه به طول ۱۸۰ متر ۸۰ دقیقه زمان صرف شد.