سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد زمانیان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

شبدر قرمز با سطح زیر کشت حدود ۲۰ میلیون هکتار در جهان یکی از مهمترین گیاهای علوفه ای خانواده لگومینوز است از آنجائیکه در ایران فقط در گونه شبدر ایرانی و شبدر برسیم در سطح وسیع کشت می گردد، شبدر قرمز به علت سازگاری بالا به شرایط مختلف آب و هوایی و خاکی می تواند ر تنوع گونه ای و افزایش سطح زیر کشت گیاهان علوفه ای و در نهایت افزایش تولید علوفه موثر باشد.