سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سید سیاوش مدائنی – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی مهندسی – دانشگاه رازی
علی قشلا قی قد یم – دانشکده علوم – دانشگاه رازی
فاطمه رکابدار – پژوهشکده علوم و تکنولوژی پلیمر ،پژوهشگاه صنعت نفت
علی رحمت پور – پژوهشکده علوم و تکنولوژی پلیمر ،پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

با استفاده از دو غشاء صفحه ای پلی سولفون ( اندازه حفرات ۰/۱ و ۲/۵ میکرون)؛ آب آلوده به مواد نفتی و ذرات آلوئیدی مورد آزمایش قرار گرفت. شرایط بهینه عملیاتی به گونه ای تعیین شد که میزان فلاکس تراوشی (Flux) و پس دهی (Rejection) در حد قابل قبولی نگه داشته شود. در بررسی عملکرد غشاها برای خوراک واقعی (ب)، از شرایط عملیاتی بهینه غشاء در مقابل خوراک سنتزی (الف) استفاده گردید است، فلاآس غشاء GRM-0.2 در مقابل خوراک (ب) در ۲ ساعت اول فیلتراسیون بیشتر از خوراک (ال ف) بوده و در پایان زمان فیلتراسیون ( ۱۲ ساعت) افت فلاآس در خوراک (ب) بیشتر است . میزان پس دهی Oil نیز در این غشاء برا ی خوراک (ب) بالاتر از خوراک (الف) بوده و تقریباً ۹۸ % می باشد. در مورد غشا GRM-0.1 تغییرات مشابه GRM-0.2 می باشد. ولی مقدار فلاآس تراوشی بالاتر است. درصد حذف TSS و TDS ، برای هر دو غشاء برابر بوده و حذف آدورت بترتیب برای غشاهای (۰/۱) و (۰/۲) میکرون ، ۹۴% و ۹۳/۲% است .