سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

انوشیروان امامی – کارشناس ارشد سازه دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل
سعید الفاظ – کارشناس ارشد سازه دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
دکتر سیدحسین قاسم زاده موسوی نژاد – استادیار بخش عمران دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل

چکیده:

در این مطالعه ، اصول کلی روشهای طراحی بر اساس عملکرد به عنوان روشی ساده و کاربردی، با دقت قابل قبول جهت بررسی استاتیکی غیرخطی رفتار لرزه ای سازه ها، بررسی شده روش طیف ظرفیت بعنوان یکی از روشهای طراحی بر اساس عملکرد با استفاده از تغییر مکان، مورد بحث قرار گرفته، قاب خمشی فولادی در سه ارتفاع کوتاه، متوسط و بلند با استفاده از روش طیف ظرفیت و تحت اثر ترکیبات مختلف بارهای ثقلی و جانبی بررسی شده و تحقیق اهداف لرزه ای استاندارد ۲۸۰۰ برای این سازه ها مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه های مورد مطالعه نشان از انطباق کامل عملکرد سازه های مورد مطالعه با اهداف استاندارد ۲۸۰۰ دارد.