سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا شهیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشکده فنی دانشگاه تهران
خسرو برگی – استاد دانشکده فنی دانشکده تهران
سیدشمس الدین مجابی – دکترای سازه

چکیده:

با توجه به روند رو به رشد جمعیت و نیاز هرچه بیشتر به مسکن درجهان استفاده از روشهای ساخت صنعتی ساختمان و خصوصا سازه ها و قطعات پیش ساخته اجتناب ناپذیر است. یکی از انواع سیستم های پیش ساخته، سازه های پانلی(پانل بزرگ و پانل بزرگ) می باشد. در این مقاله ابتدا انواع مختلف سازه های پیش ساخته و به طور اجمالی معرفی شده است. در ادامه به بررسی پانل های پیش ساخته مرکب و اتصال بین دو پانل پیش ساخته و تحت بارهای لرزه ای پرداخته شده است. همچنین درز اتصال این پانل ها با فرض غیر خطی بودن بتن با آنالیز اجزاء محدود در برابر نیروی زلزله مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. در ادامه تئوری برش اصطکاک برای تشریح روابط موجود برای این اتصال اورده شده است. با توجه به اینکه یکپارچگی و پیوستگی بین قسمت درجا و پیش ساخته در این نوع سازه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است روابط آیین نامه ای شامل فرمولهای تجربی و تئوری از جمله تئوری برش اصطکاک با نتایج حاصل از آنالیز اجزاء محدود مقایسه شده است.