سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین کریمی – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه گیلان
نصرت ا… فلاح – استادیار گروه عمران، دانشگاه گیلان
سعید پورزینلی – دانشیار گروه عمران، دانشگاه گیلان

چکیده:

از جمله مشکلاتی که دربکارگیری جداگرهای لغزشی در سازه ها ساختمانی وجود دارد. جابجایی ماندگار سازه در تراز پایه بعد از تاثیر زلزله می باشد. با بکارگیری سیستم بازگرداننده مناسب می توان این جابجایی را به حد قابل قبولی کاهش داد. در این مقاله پاسخ لرزه ای سازه های ساختمانی متکی بر جداگرهای لغزشی که مجهز به سیستم بازگردانده میباشند، بررسی شده و عملکرد این سیستم جداساز با سیستم اصطکاکی خالص مقایسه شده است. در این بررسی پاسخ لرزه ای یک سازه پنج طبقه مجهز به سیستم فوق مطالعه شده و تاثیر عواملی از قبیل میزان میرائی و پریود سیستم بازگرداننده بر رفتار لرزه ای روسازه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این ارزیابی های ارتعاشات خطی قاب در صفحه ان موردتوجه قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان میدهد سیستمهای لغزشی بهمراه نیروی بازگرداننده در کنترل میزان جابجائی های ماندگار و همینطور بهبود عملکرد لرزه ای روسازه موثر می باشند.