سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحامد بدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یزلزله, دانشگاه تربیت مدرس
فرهاد دانشجو – دانشیارگروه مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی, دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق عملکرد لرزه ای قابهای خمشی فولادی با استفاده از روش های بارگذاری دینامیکی فزاینده (IDA) و استاتیکی غیرخطی فزاینده(SPO) بررسی شده است. برای این منظور از سه قاب خمشی فولادی یک دهانه با تعداد طبقات ۲،۴و۶ که بر مبنای آیین نامه ۲۸۰۰ (ویرایش سوم) طراحی شده اند، استفاده شده است. همچنین از ۱۱ شتابنگاشت که همگی رکوردهای مربوط به خاک نوع ۲ هستند در تحلی های دینامیکی غیر خطی استفاده شده است.برای انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی از دونوع الگوی بارگذاری جانبی یکنواخت و توزیع متناسب با نیروهای جانبی خطی طیفی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در قابهای کوتاه تر منحنیSPO ظرفیت سازه را بیشتز از نتایجIDA تخمین می زند و با بلندتر شدن ارتفاع سازه نتایج روش SPO به روش IDA نزدیک تر می شود.