سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – دانشکده مهندسی مکانیک
مجید مفیدی شمیرانی – دانشکده مهندسی معماری (انرژی)
مسعود دهقاندوخت – دانشکده مهندسی معماری (انرژی)
احسان باهری – دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله عملکرد نمونه مبدل حرارتی هوا-هوا ساخته شده در آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران بررسی شده است. در بخش اول، روابط نظری بازده حرارتی و افت فشار و در بخش دوم، این پارامترها به کمک انداز هگیریهای تجربی بدست آمد هاند. نتایج عملکرد به کمک روشهای نظری و اندازه گیری تجربی، دارای توافق قابل قبولی می باشند