سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جمشید بهین – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرم
حمیدرضا کاویانپور – بخش تحقیق و توسعه، شرکت پالایش نفت کرمانشاه
علی بزرگ مهر – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرم

چکیده:

نتایج حاصل از تزریق ماده ردیاب بهمراه نتایج حاصل ازدینامیک سیالات محاسباتی، در تعیین رفتار مخزن شناورسازی و میزان انحراف آن از حالت ایده آل، بسیار حائز اهمیت میباشد. در این تحقیق نظام اختلاط درمخزن شناورسازی واحد تصفیه پساب پالایشگاه کرمانشاه با انجام آزمایشات توزیع زمان اقامت مورد مطالعه قرار گرفت. مخزن موردنظر ازنوع هوای محلول با جریان برگشتی تحت فشار و دارای ۶ متر طول، ۲/۵ متر عرض و ۲ متر ارتفاع است. از میان انواع ردیاب فلوئورسان FCN-100 حاوی رنگدانه های فلوئورسان فرابنفش و به دلایل خصوصیات منحصر به فرد آ ن از جمله قیمت معقول و همچنین قابلیت تشخیص در غلظت های بسیار کم استفاده گردید.غلظت ردیاب خروجی با اکتروفلوئوریمتر مدل FP-6200 اندازه گیری شد. نتایج حاصل از منحنی توزیع زمان اقامت نشان دهنده وجود یک فضای مرده با درصد حجمیبالا در ناحیه جداسازی، یک فضای با اختلاط تقریبا کامل در ناحیه تماس و نیز یک جریان کنارگذر میباشد. نتایج حاصل با نتایج بدست آمده توسط لاند (۲۰۰۰) بر رویمخزن مشابه کاملاً ساگار است.