سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد دقیق – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
غلامرضا فضایی – کارشناس ارشد سازه های دریایی شرکت مهندسین مشاور عمران ایران
غلامرضا سنایی – کارشناس ارشد سازه های دریایی شرکت مهندسین مشاور عمران ایران

چکیده:

در این مقاله اندرکنش سازه و خاک برای سه نوع مختلف سازه های متداول دریایی مورد بررسی قرار گرفته است. در سازه از نوع شمع ضربه گیر(فندرپایل)، بار جانبی بصورت ضربه کشتی بوده و استفاده از یک سیستم مناسب سازه ای جهت جذب انرژی ضربه پیشنهاد شده است. با توجه به رفتار الاستو-پلاستیک خاک در بار ضربه ای، مدل غیر خطی p-y در مقابل بارهای نوسانی استفاده شده است. در سازه دوم از نوع اسکله، بارهای جانبی بصورت نیروهای زلزله می باشند که دو مدل برای شرایط مرزی شمع ها انتخاب گردیده است. مدل نخست پایه گیردار معادل بوده که طول گیرداری با توجه به روابط پیشنهادی آیین نامه JTS , API انتخاب گردیده است در مدل دوم، فنرهای غیر خطی شرایط اتصال شمع ها را فراهم می سازند. بالاخره در سازه سوم از نوع سپر فولادی، فشار موثر خاک در حالت عادی و هنگام زلزله عامل تعیین کننده طراحی بوده است. مقایسه مدل های فنری خطی و غیر خطی و همچنین استفاده تاریخچه زمانی در حالتهای مختلف زلزله کنترل گردیده است.