سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی مکانیک آزمایشگاه بهینه ساز
آرش مرادی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی مکانیک آزمایشگاه بهینه ساز
فرید بشیری – شرکت برق منطقه ای تهران
منصور مهرآرا – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

بویلرهای بازیافت حرارت ۵ ، یکی از اجزاء اصلی سیکلهای ترکیبی می باشند که بخصوص در زمان راه اندازی و تغییر بار، بیشترین تنشها اعم از تنشهای حرارتی و تنشهای ناشی از عبور جریان را تحمل می کنند . به همین دلیل پیش بینی عملکرد بویلر بازیافت نه تنها در شرایط کارکرد پایا، جهت تعیین دما و فشار بخشهای گاز داغ، بخار و دمای فلز لوله ها، اهمیت دارد، بلکه در طول زمان راه اندازی از حال سرد، که بیش از یکساعت بطور می انجامد و همچنین در حالت تغییر بار نیز، حائز اهمیت ویژه است .
در این مقاله مدل و نرم افزاری برای پیش بینی عملکرد بویلر بازیافت در حالت گذرا ( در طول زمان راه اندازی تغییر بار ) و حالت پایا، تکامل یافته است . بطوری که تعداد سطوح دلخواه فشار و اجزاء دلخواه بویلر شامل سوپر هیتر ۶ ، اواپراتور ۷ ، اکونومایزر ۸ ، هوازدا ۹ و دی سوپر هیتر ۱۰ ، توسط کاربر در آرایش بویلر بازیافت قابل افزودن و تغییر است . عموماً پارامترهای مورد توجه، دمای گاز داغ در بخشهای مختلف بویلر بازیافت و شرایط جریان بخار ( دما، فشار و دبی ) در بخشهای فشار بالا، فشار میانی و فشار پایین می باشند . به کمک نرم افزار تکامل یافته، تغییرات این پارامترها در زمان راه اندازی تا رسیدن به حالت پایا، تخمین زده شده است و این نتایج با مقادیر اندازه گیری شده و بر گرفته از عملکرد نمونة واقعی در نیروگاه سیکل ترکیبی قم مقایسه گردیده اند . نتایج بدست آمده از بکارگیری مدل، انطباق خوبی را با مقادیر اندازه گیری شده نشان می دهد .