سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

منصور فخری – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیر کارونی – کارشناسی ارشد عمران – راه و ترابری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

حمل و نقل زیربنای توسعه و الزامات فرایند توسعه است بخش حمل و نقل پیونددهنده صنایع به یکدیگر و تامین کننده الزامات زیر بخشی های دیگردر کشوراست بنابراین همیشه آن را به عنوان یکی از معیارهای اساسی رشد و توسعه در اقتصاد ملی در نظر می گیرند.