سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسین عبدالشاه – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان, گروه صنایع
مهدی ترابی – دانشجوی رشته ى مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت
علی جهان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان, گروه صنایع

چکیده:

در بازار رقابتی امروز، تولیدکنندگان دریافتها ند که باید جهت بقا اجناسی با قیمت کمتر و کارایی بیشتری تولید نمایند و این مهم، اتفاق نمیا فتد مگر اینکه در فرایندهای کاری بیشترین ارزش در مقابل هزینه های انجام شده، عاید سیستم گردد. پس از گذشت نیم قرن از زمان طرح مهندسی ارزش این ابزار نوین مدیریتی با توجه به قابلیت های عملیاتی گستردها ی که داشت، مواجه با رشد روزافزونی در دنیا شده و هر ساله پروژه های بیشتری در چرخه ى عمر خود از مهندسی ارزش استفاده می کنند. از طرف دیگر مدیریت پروژه نیز در سال های اخیر با توجه به گستردگی و پیچیدگی طرح ها و کمبود منابع دچار تغییرات زیادی گشته و با بکارگیری شیوه های نوین مدیریتی، استفاده از نیروی انسانی، کارگروهی، خرد جمعی، توزین اختیارات، مسوولیت را هدف قرار داده است. بنابراین استفاده از مهندسی ارزش به عنوان یک ابزار قدرتمند در مدیریت پروژه ها بسیار ضروری میب اشد. درست است که هر کدام از این فرایندهای مدیریت پروژه و نیز مهندسی ارزش در کوتاه شدن و کاهش هزینه های کلی پروژه ها بسیار موثر بودها ند، اما اجرای مستقل هر کدام از آنها مواجه با مشکلاتی می گردد. در این راستا در این مقاله سعی می شود ارتباط مهندسی ارزش و کاربرد آن در مباحث مختلف مدیریت پروژه بررسی و تحلیل گردد و به نوعى تقابل این دو ابزار تبدیل به تعامل گردد. جهت رسیدن به نتایج مناسب، از چرخه ى عمر پروژه استفاده می گردد و با توجه به ساختار پروژه که در مراحل مختلف ماهیت خاصی دارد سعی می شود تا کاربرد ابزارهای مختلف مهندسی ارزش در مراحل مختلف عمر یک پروژه تشریح گردد. در انتها مدلی جهت استفاده ى کاربردی و سریع ابزاری از مهندسی ارزش در مدیریت پروژه مطرح می شود.