سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی منصوری گواری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان
احمد یزدی زاد – دانشجوی مهندسی عمران
حسین الوانکار – گلپایگان عضو باشگاه پژوهشگران جوان
مهدی چزانی – دانشجوی مهندسی عمران

چکیده:

در این مقاله خواص بتونهای نسوز تابولار آلومینایی سنتی و پیشرفته با مقادیر سیمان از ۰ تا ۲۵ درصد و تاثیر میزان سیمان بر خواص این بتونها مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است .
بررسی خواص سیمان در دمای پایین نشان میدهد که ترکیب LCC با ۵ درصد سیمان دارای بالاترین استحکام مکانیکی میباشد . در هر دو دما ترکیب CORALCAST (KG) دمای بالای ترکیب LCC با ۳ درصد سیمان ( بتون نسوز تابولار آلومینایی تولید داخل کشور ) دارای بالاترین استحکام مکانیکی میباشد . همچنین فرایند تشکیل مولایت در دمای ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد مطالعه شده است و با توجه به نتایج حاصله از اندازهگیری استحکام خمشی گرم (HMOR) در ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد به نظر میرسد که استحکام بالایی که برای بتونهای خیلی کمسیمان (ULCC) و بدون سیمان (NCC) مشاهده شده ناشی از مکانیزم دوگانه رسوب مولایت و کاهش میزان فاز مایع باقیمانده در ماتریکس است و میزان وسعت این عمل متناسب با مقدار سیمان موجود در بتون میباشد .