سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه کمالی فر – دانشگاه رازی، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات کا
شهرام شریف نیا – دانشگاه رازی، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات کا

چکیده:

در این تحقیق عملکرد کاتالیستهای نیکلی گاز سنتز تهیه شده به روش پاشش قوس سیمی با کاتالیست مرسوم Ni/γ-Al2O3 (با درصد یکسان از فلز نیکل) که به روش تلقیح تر تهیه گردیده، مورد بررسی قرار گرفته است. روش پاشش قوس سیمی یکی از زیر مجموعه های روش پاشش حرارتی است که معمولاً در پوشش دهی فلزی بر روی اجسام از آن استفاده می گردد. آزمون راکتوری کاتالیستهای تهیه شده در یک راکتور بستر ثابت در محدوده دمایی ۸۵۰-۷۵۰ درجه سانتیگراد از آن استفاده می گردد. آزمون راکتوری کاتالیستهای تهیه شده در یک راکتور بستر ثابت در محدوده دمایی XRD با هم مقایسه و فازهای موجود در آنها شناسایی گردیده است. مشاهده گردید که با افزایش فشار گاز اتمایزر و رطوبت محیط پاشش کارایی کاتالیست های تهیه شده به روش پاشش قوس سیمی افزایش یافته و تقریبا عملکردی نزدیک به کاتالیست -Al2ONi/γ۳ از خود نشان داده اند.